logo
Tuyển dụng Game Animator 2D (Freelancer)

Tuyển dụng Game Animator 2D (Freelancer)

Published Aug 15th 2023
#Recruitment
Tuyển dụng Game Animator 2D (Freelancer)
Game Animator 2D là người diễn hoạt có thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả điện ảnh, chương trình truyền hình và video game.
  • Có kinh nghiệm trong việc tạo mô hình và tạo mô hình cho các trò chơi điện tử.

  • Sự kiện trong game: Idle, Move, Hurt, Shot,...

  • Tạo chuyển động, thiết kế hiệu ứng cho character, enviroment, splash, item, UI/UX…cho các sản phẩm game 2D/3D

  • Phân tích, nghiên cứu và đưa ra hệ thống anim phù hợp cho từng sản phẩm.

  • Có con mắt sáng tạo về chỉ đạo nghệ thuật và hiệu ứng đặc biệt của trò chơi điện tử (VFX).

    Liên hệ
  • Email: [email protected]
  • Zalo/Telegram: 0916 851 302

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM